Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Cyber+Media

Facebook