Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS
Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW
Centrum Badawczo-Projektowego Gier i Animacji „Digital Masters”, Wydział Nauk Stosowanych, Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu
dr hab. Anna Dymmel, prof. UMCS
Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Kamil Jędrasiak
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
dr Sebastian Kopera
Instytut Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
dr Kamil Mazurek
Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Augustyn Surdyk
Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Anna Szwed-Walczak
Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Rafał Wawer
Katedra Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Marek Zimnak
Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu
Facebook