Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. zw. dr hab. Jacek Dąbała
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. Iwona Hofman
Zakład Dziennikarstwa, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS
Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Anna Dymmel
Zakład Kultury Informacyjnej i Czytelnictwa, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Augustyn Surdyk
Pracownia Badań Ludologicznych, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Rafał Wawer
Zakład Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Agnieszka Ziętek
Zakład Filozofii i Socjologii Polityki, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook