Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. dr hab. Iwona Hofman
Zakład Dziennikarstwa, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr hab. Andrzej Radomski
Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr hab. Anna Dymmel
Instytut Informacji Naukowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Jakub Nowak
Zakład Dziennikarstwa, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr Augustyn Surdyk
Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Radosław Bomba
Zakład Kultury Wizualnej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr Rafał Wawer
Zakład Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr Małgorzata Adamik-Szysiak
Zakład Dziennikarstwa, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook