Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński,
Zakład Mediów Elektronicznych, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Instytut Kultury Współczesnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Michał Wyrostkiewicz prof. KUL
Katedra Historii Liturgii, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Agnieszka Demczuk
Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Sebastian Kopera
Instytut Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
dr Beata Lisowska
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
dr Kamil Mazurek
Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Augustyn Surdyk
Pracownia Badań Ludologicznych, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Rafał Wawer
Katedra Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Agnieszka Ziętek
Katedra Administracji Publicznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Marek Zimnak
Zakład Public Relations, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Facebook