Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Szymon Ossowski, prof. UAM
Zakład Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Członek Komitetu Nauk o Mediach i Komunikacji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, koordynator zespołu edukacji medialnej
prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas
Zakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Marek Jerzy Szopa
Katedra Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ
Zakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
dr Agnieszka Demczuk
Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Dorota Gawlik
Instytut Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
dr Anna Szwed-Walczak
Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook