8 czerwca 2019 r. w Centrum Analityczno Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX (ul. Głęboka 39, 20-612) w Lublinie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media. W wydarzeniu wzięło udział ponad 40 osób reprezentujących 18 jednostek naukowych z całej Polski.
Konferencję uświetnił wykład Gościa Honorowego dr. hab. Andrzeja Radomskiego, prof. UMCS (Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) pt.: Data Science w badaniu cyfrowego świata.
Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Prezentacje prelegentów dotyczyły m.in. cyberprzemocy, historii i teorii mediów, mediów społecznościowych oraz gier komputerowych. Uczestnicy konferencji mieli możliwość przedstawienia swoich prac w formie wystąpienia ustnego, nawiązania wielu kontaktów branżowych, stworzenia interdyscyplinarnego forum do wymiany myśli i doświadczeń.

DSC_9189-960px
DSC_9265-960px
DSC_9346-960px
DSC_9407-960px
DSC_9439-960px
DSC_9458-960px
DSC_9483-960px
DSC_9523-960px
DSC_9531-960px
DSC_9545-960px
previous arrow
next arrow

Komitet Naukowy:
prof. zw. dr hab. Jacek Dąbała, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
prof. dr hab. Iwona Hofman, Zakład Dziennikarstwa, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS, Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr hab. Anna Dymmel, Zakład Kultury Informacyjnej i Czytelnictwa, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr Augustyn Surdyk, Pracownia Badań Ludologicznych, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Rafał Wawer, Zakład Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr Agnieszka Ziętek, Zakład Filozofii i Socjologii Polityki, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Organizatorzy:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Ośrodek Badań nad Mediami.

Patronat Medialny:
• Portal internetowy portalmedialny.pl,
• Miesięcznik ,,Forum Akademickie”,
• Magazyn „Medioznawcy”.

Facebook