13 lipca 2018 r. – 14 listopada 2018 r. 19 listopada 2018 r.– zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 20 listopada 2018 r. – nadsyłanie abstraktów wystąpień ustnych
14 grudnia 2018 r.III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media
• do 20 grudnia 2018 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
30 czerwca 2019 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 20 grudnia 2018 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook