Pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Cyber+Media miała miejsce 15 grudnia 2017 r. w Lublinie. Uczestnicy z ośrodków naukowych z całej Polski oraz zaproszeni Goście zebrali się w murach Inkubatora Przedsiębiorczości Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.

Gościem Honorowym Konferencji był dr Jakub Nowak, który zaprezentował temat: Postprawda, algorytmiczna kultura i logika nowych mediów.

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Wspólnie pochyliliśmy się nad ważnymi i aktualnymi zagadnieniami z zakresu cyfryzacji i rozwoju nowych technologii mających wpływ na zmiany zachodzące w społeczeństwie.

W obliczu ciągłego rozwoju technologicznego oraz pogłębiania zależności pomiędzy rzeczywistością a przestrzenią cyfrową potrzebne jest stworzenie wydarzenia, które będzie poruszało ważne i aktualne kwestie dotyczące cybermediów we współczesnym świecie. Dlatego już dziś zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji Konferencji Cyber+Media.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. dr hab. Iwona Hofman
Wydział Politologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Małgorzata Adamik-Szysiak
Wydział Politologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Jakub Nowak
Wydział Politologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Alicja Waszkiewicz-Raviv
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytet Warszawski

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

• Prezydent m. Lublin – Krzysztof Żuk,
• Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski.

Facebook