VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Cyber+Media

Lublin, 30 maja 2020 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media to inicjatywa podejmująca rozważania związane z szeroko pojętymi społecznymi aspektami cyfryzacji i wpływem nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Wśród zagadnień poruszanych podczas wydarzenia znajdują się między innymi kwestie z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności:
• historii i teorii mediów,
• teorii komunikowania,
• kultury uczestnictwa,
• Internetu i mediów społecznościowych (cyberprzemoc, zarządzanie mediami społecznościowymi),
• historii i teorii gier komputerowych,
• sztuki nowych mediów (nowe media i kultura cyfrowa, rozwój medialabów),
• cyfryzacja a digitalizacja,
• przemysłów kreatywnych (nowoczesne strategie marketingowe).

🎬 zobacz zapowiedź kliknij play


Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki oraz obszary badawcze. Celem wydarzenia jest określenie aktualnych zjawisk społecznych oraz merytoryczna dyskusja skupiająca się wokół poruszanych zagadnień. Uczestnicy wydarzenia mają możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych oraz stworzenia interdyscyplinarnego forum do wymiany myśli i doświadczeń. Do udziału zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zainteresowanych zagadnieniami prezentowanymi podczas Konferencji.


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS – Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tytuł wystąpienia: Efektywność e-nauczania w szkolnictwie wyższym na przykładzie Estonii, Łotwy i Islandii

dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW – Zakład Nowych Mediów, Instytut Komunikowania i Technologii Mediów, Centrum Badawczo-Projektowe Gier i Animacji „Digital Masters”, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media. Abstrakty

Redakcja:
Joanna Jędrzejewska
Aleksandra Surma
[link]


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialnyy

 
 


Organizatorzy

Facebook