VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Cyber+Media

Lublin/online, 20 maja 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi prośbami, jak i obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną informujemy, że udział w Konferencji będzie możliwy zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Szczegóły w menu informacje w poszczególnych zakładkach.

Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki oraz obszary badawcze. Celem wydarzenia jest określenie aktualnych zjawisk społecznych oraz merytoryczna dyskusja skupiająca się wokół poruszanych zagadnień. Uczestnicy wydarzenia mają możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych. Do udziału zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zainteresowanych zagadnieniami prezentowanymi podczas Konferencji.

 

🎬 zobacz zapowiedź kliknij play


VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media to inicjatywa podejmująca rozważania związane z szeroko pojętymi społecznymi aspektami cyfryzacji i wpływem nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Wśród zagadnień poruszanych podczas wydarzenia znajdują się między innymi kwestie z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności:
• historii i teorii mediów,
• teorii komunikowania,
• kultury uczestnictwa,
• Internetu i mediów społecznościowych (cyberprzemoc, zarządzanie mediami społecznościowymi),
• historii i teorii gier komputerowych,
• sztuki nowych mediów (nowe media i kultura cyfrowa, rozwój medialabów),
• cyfryzacja a digitalizacja,
• przemysłów kreatywnych (nowoczesne strategie marketingowe).


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS – Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tytuł wystąpienia: Efektywność e-nauczania w szkolnictwie wyższym na przykładzie Estonii, Łotwy i Islandii

dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW – Zakład Nowych Mediów, Instytut Komunikowania i Technologii Mediów, Centrum Badawczo-Projektowe Gier i Animacji „Digital Masters”, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Tytuł wystąpienia: „Nie-ludzkie CGI”. Posthumanistyczne konteksty filmowych efektów specjalnych i gier wideo

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media. Abstrakty

Redakcja:
Joanna Jędrzejewska
Aleksandra Surma
[link]


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialnyy

 
 


Organizatorzy

Facebook