VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Cyber+Media

konferencja Lublin/online, 17 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo!

w związku z licznymi prośbami, jak i obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną informujemy, że udział w Konferencji będzie możliwy zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Szczegóły w menu informacje w poszczególnych zakładkach.

Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki oraz obszary badawcze. Celem wydarzenia jest określenie aktualnych zjawisk społecznych oraz merytoryczna dyskusja skupiająca się wokół poruszanych zagadnień. Uczestnicy wydarzenia mają możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych. Do udziału zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zainteresowanych zagadnieniami prezentowanymi podczas Konferencji.

HARMONOGRAM

🎬 zobacz zapowiedź  kliknij play


VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media to inicjatywa podejmująca rozważania związane z szeroko pojętymi społecznymi aspektami cyfryzacji i wpływem nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Wśród zagadnień poruszanych podczas wydarzenia znajdują się między innymi kwestie z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności:
• historii i teorii mediów,
• teorii komunikowania,
• kultury uczestnictwa,
• Internetu i mediów społecznościowych (cyberprzemoc, zarządzanie mediami społecznościowymi),
• historii i teorii gier komputerowych,
• sztuki nowych mediów (nowe media i kultura cyfrowa, rozwój medialabów),
• cyfryzacja a digitalizacja,
• przemysłów kreatywnych (nowoczesne strategie marketingowe).

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas; dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ, Zakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
Tytuł wystąpienia: Zaufanie  do mediów – dziennikarze – opinia publiczna –  aktualne wyzwania


dr hab. Szymon Ossowski, prof. UAM, Zakład Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Członek Komitetu Nauk o Mediach i Komunikacji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, koordynator zespołu edukacji medialnej
Tytuł wystąpienia
: Od fake news’a do deepfake’a. Aktualne wyzwania dla edukacji medialnej


prof. dr hab. Marek Jerzy Szopa, Katedra Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tytuł wystąpienia: Podejmowanie decyzji w świecie VUCA


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Wczytywanie

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media. Abstrakty

Redakcja:
Konrad Skrzątek
Joanna Kozłowska
[link]


Organizatorzy

Facebook