V Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Cyber+Media

Lublin, 14 grudnia 2019 r.
Przedłużona rejestracja trwa do 28 listopada 2019 r.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media to inicjatywa podejmująca rozważania związane z szeroko pojętymi społecznymi aspektami cyfryzacji i wpływem nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Wśród zagadnień poruszanych podczas wydarzenia znajdują się między innymi kwestie z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności:
• historii i teorii mediów,
• teorii komunikowania,
• kultury uczestnictwa,
• Internetu i mediów społecznościowych (cyberprzemoc, zarządzanie mediami społecznościowymi),
• historii i teorii gier komputerowych,
• sztuki nowych mediów (nowe media i kultura cyfrowa, rozwój medialabów),
• cyfryzacja a digitalizacja,
• przemysłów kreatywnych (nowoczesne strategie marketingowe).

🎬 zobacz zapowiedźkliknij play


Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki oraz obszary badawcze. Celem wydarzenia jest określenie aktualnych zjawisk społecznych oraz merytoryczna dyskusja skupiająca się wokół poruszanych zagadnień. Uczestnicy wydarzenia mają możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych oraz stworzenia interdyscyplinarnego forum do wymiany myśli i doświadczeń. Do udziału zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zainteresowanych zagadnieniami prezentowanymi podczas Konferencji.


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński – Zakład Mediów Elektronicznych, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Instytut Kultury Współczesnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
Tytuł wystąpienia: Sztuka w cyberkulturze: rok 2019

dr hab. Michał Wyrostkiewicz prof. KUL – Katedra Historii Liturgii, Wydział Teologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tytuł wystąpienia: Antysztuka antykomunikacji

Ewelina Dogońska – przedstawiciel firmy CyberRescue Sp. z o.o.; cyberrescue.me
Tytuł wystąpienia: Ratujemy! Ostrzegamy! Jak CyberRescue wykorzystuje Messenger do gaszenia CyberPożarów

Krzysztof Piskorz – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Tytuł wystąpienia: „Opowiada bzdury, że nie ma emerytury”, czyli kontrnarracje sieciowych społeczności na temat wysokości emerytur polskich celebrytów

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media. Abstrakty

Redakcja:
Ewelina Chodźko
Aleksandra Surma
[link]


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizatorzy

Facebook